Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sykepleierstreiken avsluttet

Norsk Sykepleierforbund og NHO/Abelia/Kreftforeningen har nådd fram til en forhandlingsløsning. Streiken er dermed avsluttet.

For mer informasjon, se sak 2017-013

(Opprettet: 02.10.2017)
(Sist oppdatert: 02.10.2017)