Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønn

Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er et normalt antall arbeidsdager i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-021

År: 2017
Saknr: 021

Administrative opplysninger


Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Det norske maskinistforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 08.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. november 2017
Plassoppsigelse antall: 13347 medlemmber
Plassfratredelse mottatt: 8. desember 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 14. desember 2017 kl. 06:00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: 13. desember 2017
Krav om avsluttet mekling: 8. desember 2017
Meklingsfrist: 14.12.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.12.2017 kl. 01:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 10.11.2017)
(Sist oppdatert: 14.12.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster