Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Forbundsvise oppgjør

Det enkelte fagforbund utarbeider selv sine krav og forhandler på egen hånd med tariffmotparten om kravene.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-024

År: 2017
Saknr: 024

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bristow Norway Flygerforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Overenskomst 513 Bristow Norway AS
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 14.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. november 2017
Plassoppsigelse antall: 178 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. desember 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 15. desember 2017 kl. 24:00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer. Fra 20. desember 2017 ved arbeidstidens begynnelse: 60 medlemmer.
Mekling berammet: 14. og 15. desember 2017
Krav om avsluttet mekling: 11. desember 2017
Meklingsfrist: 16.12.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.12.2017 kl. 06:30
Resultat: Under meklinga nådde partene – med meklernes mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-024Mtebok.pdf

(Opprettet: 16.11.2017)
(Sist oppdatert: 18.12.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster