Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lønnsnemnd

Lønnsnemnd kan være både frivillig og tvungen. Frivillig lønnsnemnd betyr at tariffpartene fraskriver seg retten til selv å avslutte forhandlinger. For eksempel fordi de ser at de... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Ord og uttrykk i tarifforhandlinger og meklinger

Nedenfor er det samlet definisjoner og beskrivelser av ord og utrykk som ofte brukes i tarifforhandlinger og meklinger.

Arbeidskamp
Arbeidsnedleggelse
Arbeidsstenging
Dagtidsaksjon ("dagsing")
Fellesoppgjør
Forbundsvise oppgjør
Fredsplikt
Frontfag
Hovedavtale
Hovedtariffavtale
Indeksregulering
Interessetvist
Kjøpekraft
Kombinerte oppgjør
Lavlønnsgaranti
Lockout (arbeidsstengning)
Lønnsglidning
Lønnsnemnd
Lønnsoverheng
Mekling
Mellomoppgjør
Minstelønn og minstelønnsavtaler
Månedslønn
Normallønn og normallønnsavtaler
Overenskomst
Plassfratredelse
Plassoppsigelse (arbeidsoppsigelse)
Reallønnsvekst
Samordnet oppgjør
Streik (arbeidsnedleggelse)
Tariffavtale
Tariffmessig lønnsøkning
Årslønn
Årslønnsvekst

Fullstendig liste med forklaringer

Translation in English of the 'Common Words and Terms in Collective Wage Agreement Negotiations and Mediations'
Pdf-dokument Common_Words_and_Terms_in_Collective_Wage_Agreement_Negotiations_and_Mediations.pdf (118 kb)


Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster