Norges riksvåpen

Riksmekleren

Mellomoppgjør

I tariffavtaler har det vært vanlig å ha en bestemmelse om å regulere lønningene midt i tariffperioden i forhold til pris- og lønnsutviklingen for 1.avtaleår, den økonomiske situasjonen og utsiktene for 2.avtaleår.


(Opprettet: 10.06.2005)
(Sist oppdatert: 26.08.2005)