Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-101

År: 2016
Saknr: 101

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Psykologforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2016 - HUK
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 20.09.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 22. september 2016
Plassoppsigelse antall: 609 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 14. november 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 21. november 2016 fra arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 5 medlemmer.
Mekling berammet: 17. og 18. november 2016
Krav om avsluttet mekling: 14. november 2016
Meklingsfrist: 19.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.11.2016 kl. 05:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Begge parter aksepterte resultatet.
Riksmeklerens møtebok: 2016-101Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 22.09.2016)
(Sist oppdatert: 19.11.2016)