Norges riksvåpen

Riksmekleren

Samordnet oppgjør

Tarifforhandlinger som foregår ved at en hovedsammenslutning forhandler samlet for alle tilsluttede forbund om generelle krav, eventuelt ved at forbundene forhandler om spesielle saker i sine avtaler. Avstemning om resultatet er som regel felles, men kan skje forbundsvist.


(Opprettet: 10.06.2005)
(Sist oppdatert: 21.03.2012)