Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Indeksregulering

Indeksregulering er justering av lønninger eller andre beløp avtalt i penger i samsvar med prisstigningen, uttrykt ved en prisindeks. Tariffavtaler kan inneholde bestemmelser om å... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Rikskonflikter


Dette er en oversikt over konflikter etter meklinger på riksplan. Hver sak som har endt i konflikt er definert som en rikskonflikt. Ofte er sakene nær sammenknyttet ved at det dreier seg om samme avtaleområde. Rekkefølgen er etter når tvisten ble registrert som meklingssak ved riksmeklerens kontor. Ved å klikke på saksnummeret vil du få mer fullstendig informasjon om den enkelte konflikt. En oversikt over pågående konflikter finner du i høyre marg.

En oversikt over konflikter etter mekling på kretsplan finner du i menypunktet Kretsmeklinger.

Konflikter er registret på denne måten fra og med 2005. Informasjon om konflikter i tidligere år er gitt i årsmeldingene fra riksmekleren, se menypunktet Årsmeldinger.

Se også Statistisk sentralbyrås statistikk over arbeidskonflikter. Denne statistikken dekker alle konflikter, også de som ikke har vært til mekling. På den annen side er bare konflikter som har vart minst en dag tatt med, og konflikter som dreier seg om samme avtaleområde er slått sammen.

Saksnr.ArbeidstakerArbeidsgiverSak
2017-019ParatNHO LuftfartOverenskomst 494 mellom NHO/NHO Luftfart/Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden (SAS) på den ene side og YS/Parat/ScanNor Flygerforening (SNF) på den annen side.
2017-018Norsk FlygerforbundNHO LuftfartOverenskomst for piloter i SAS
2017-013Norsk SykepleierforbundNHO AbeliaOpprettelse av overenskomst i Kreftforeningen
2017-011LederneSpekterAkasia Bernehage AS
2017-010LO StatSpekterAkasia Barnehager
2017-009LO StatSpekterAkasia Kirke og gravplass og Akasia Eiendomsforvaltning.
2017-008UnioSpekterAkasia Barnehage AS
2017-007YS SpekterSpekterAkasia AS og Akasia Regnskap AS
2017-006YS SpekterSpekterAkasia Kirke og gravplass AS og Akasia Eiendomsforvaltning AS
2017-005YS SpekterSpekterAkasia Barnehage AS
2016-113YS SpekterSpekterOverenskomstopprettelse Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke
2016-111LO StatSpekterLandsforeningen for hjerte og lungesyke
2016-087FagforbundetKS BedriftEnergiavtale I
2016-074LO StatSpekterOmråde 7 NSB
2016-073Industri EnergiNorsk Olje og GassOljeserviceavtalen
2016-057EL & IT ForbundetKS BedriftEnergiavtale I
2016-056AkademikerneSpekterOverenskomstområde 4, Lovisenberg og område 10, Helseforetak
2016-048DeltaKS BedriftEnergiavtale 1
2016-031Norsk TransportarbeiderforbundNorsk IndustriOljeavtalen
2016-030ParatNorsk IndustriOljetransportavtalen
2016-025Norsk CockpitforbundNHO LuftfartLufttransport FW AS
2016-021ParatNHO ReiselivRiksavtalen
2016-005FellesforbundetNHO ReiselivRiksavtalen
2015-015Norsk CockpitforbundNHO LuftfartOpprettelse av avtale for SAS-piloter
2015-012ParatNHO LuftfartPilotavtalen Norwegian (avtalenummer 495, 534)
Neste

Filter:

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:

Oversyn rikskonfliktar


Pdf-dokument OversynRikskonfliktar.pdf (21 kb)
Her finn du eit summarisk oversyn over konfliktar frå 2004 og fram til i dag

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster