Norges riksvåpen

Riksmekleren

Dagtidsaksjon ("dagsing")

Arbeidstempoet settes ned, og lønna reduseres tilsvarende. Brukes i bedrifter der man har lokale avtaler om tillegg til minstelønn basert på produktivitet. Slike aksjoner er lovlige.


(Opprettet: 15.05.2005)
(Sist oppdatert: 22.09.2005)