Norges riksvåpen

Riksmekleren

Indeksregulering

Indeksregulering er justering av lønninger eller andre beløp avtalt i penger i samsvar med prisstigningen, uttrykt ved en prisindeks. Tariffavtaler kan inneholde bestemmelser om å regulere lønningene i tariffperioden i forhold til prisstigningen (målt ved konsumprisindeksen), enten automatisk eller gjennom forhandlinger.


(Opprettet: 10.06.2005)
(Sist oppdatert: 26.08.2005)