Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Samordnet oppgjør

Tarifforhandlinger som foregår ved at en hovedsammenslutning forhandler samlet for alle tilsluttede forbund om generelle krav, eventuelt ved at forbundene forhandler om spesielle... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-016

År: 2017
Saknr: 016

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Tjenestemannslag og EL & IT forbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Overenskomstområde 9 Øvrige: AIM Norway AS, Broadnet AS, Geomatikk AS, Relacom AS og Mediq AS.
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 31.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. juni 2017
Plassoppsigelse antall: 1320 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 16. juni 2017 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 428 medlemmer.
Mekling berammet: 15. juni 2017
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2017
Meklingsfrist: 16.06.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2017 kl. 08:30
Resultat: Meklerne framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-016Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 02.06.2017)
(Sist oppdatert: 16.06.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster