Norges riksvåpen

Riksmekleren

Enighet i Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

I meklingen mellom LO Stat, YS Spekter og Spekter, framla meklerne Richard Saue og Dag Stousland et forslag alle partene aksepterte.

For mer informasjon, se sak 2017-015 og 2017-016

(Opprettet: 16.06.2017)
(Sist oppdatert: 16.06.2017)