Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  

Tidligere nyheter  

Logg inn

2017-015

År: 2017
Saknr: 015

Administrative opplysninger


Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Negotia og Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Overenskomstområde 9 Øvrige: Broadnet AS, AIM Norway AS og Relacom AS
Mekler: Richard Saue
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 30.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 1. juni 2017
Plassoppsigelse antall: 135 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 9. juni 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2017 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 81 medlemmer.
Mekling berammet: 15. juni 2017
Krav om avsluttet mekling: 9. juni 2017
Meklingsfrist: 16.06.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.06.2017 kl. 08:30
Resultat: meklerne framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2017-015Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 02.06.2017)
(Sist oppdatert: 16.06.2017)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster