Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønn

Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er et normalt antall arbeidsdager i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

DokumenterKategorier

Dokumenter

7/2013


Pdf-dokument KM-HotelCsarmtebokogvedlegg.pdf (372 kb)

Oversyn riksmeklingar


Pdf-dokument OversynRiksmeklingar.pdf (68 kb)
Her finn du eit summarisk oversyn over riksmeklingar frå 2000 og fram til idag

Oversyn krinskonfliktar


Word-dokument Oversynkrinskonfliktar.doc (35 kb)
Her finn du eit oversyn over krinskonfliktar frå 2000 og fram til i fjor.

Oversyn krinsmeklingar


Pdf-dokument Oversynkrinsmeklingar2013.pdf (35 kb)
Dokumentet gir eit oversyn over krinsmeklingar i år.

Oversyn rikskonfliktar


Pdf-dokument OversynRikskonfliktar.pdf (21 kb)
Her finn du eit summarisk oversyn over konfliktar frå 2004 og fram til i dag

Årsmelding 2016


Pdf-dokument rsrapport2016medRiksrevisjonensberetning.pdf (2122 kb)

Årsmelding 2015


Pdf-dokument rsrapport2015.pdf (1613 kb)

Årsmelding 2014


Pdf-dokument rsrapport2014.pdf (1450 kb)

Årsmelding 2013


Pdf-dokument rsmelding2013.pdf (568 kb)

Årsmelding 2012


Pdf-dokument rsmelding2012.pdf (551 kb)

Årsmelding 2011


Pdf-dokument rsmelding2011.pdf (1684 kb)

Årsmelding 2010


Pdf-dokument rsmelding2010.pdf (1870 kb)

Årsmelding 2009


Pdf-dokument rsmelding2009.pdf (317 kb)

Årsmelding 2008


Pdf-dokument rsmelding2008.pdf (868 kb)

Årsmelding 2007


Pdf-dokument rsmelding2007.pdf (286 kb)

Årsmelding 2006


Pdf-dokument rsmelding2006.pdf (404 kb)
Riksmeklingsmannens årsmelding for 2006

Årsmelding 2005


Pdf-dokument rsmelding2005.pdf (116 kb)
Riksmeklingsmannens årsmelding for 2005

Årsmelding 2004


Pdf-dokument ARSRAPPORT-2004.pdf (118 kb)
Riksmeklingsmannens årsmelding for 2004.

Information for the press-English


Pdf-dokument Informationforthepress.pdf (144 kb)

Informasjon til pressen


Pdf-dokument InformasjontilPressen.pdf (83 kb)

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster