Norges riksvåpen

Riksmekleren

Overenskomst

Overenskomst er en skriftelig avtale mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjon eller en enkeltarbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår.

Se også hovedavtale og tariffavtale


(Opprettet: 10.06.2005)
(Sist oppdatert: 21.03.2012)