Norges riksvåpen

Riksmekleren

Enighet - NOR registrerte skip i utenriksfart

I meklingen mellom Den norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbud,Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund la mekler Geir Engebretsen fram et forslag som ble akseptert av alle parter.

For mer informasjon se sak 2017-021, 2017-022 og 2017-023.

(Opprettet: 14.12.2017)
(Sist oppdatert: 20.12.2017)