Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-089

År: 2016
Saknr: 089

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Lederne
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Overenskomst: Tariffrevisjonen 2016 - HUK
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 16.09.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. september 2016
Plassoppsigelse antall: 21 medlemmer
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 17. og 18. november 2016
Krav om avsluttet mekling: 15. november 2016
Meklingsfrist: 20.11.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.11.2016 kl. 05:00
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Begge parter aksepterte resultatet.
Riksmeklerens møtebok: 2016-089Mtebokogforslag.pdf
Avstemmingsresultat: Godkjent.

(Opprettet: 16.09.2016)
(Sist oppdatert: 09.12.2016)