Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-112

År: 2016
Saknr: 112

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Yrkestrafikkforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Lastebileier-forbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Renovasjonsoverenskomsten
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Anmodning om mekling
Mekling berammet: 8. februar 2017
Krav om avsluttet mekling:
Meklingsfrist:
Mekling avsluttet: 09.02.2017 kl. 00:50
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-112Mtebok.pdf

(Opprettet: 14.12.2016)
(Sist oppdatert: 09.02.2017)