Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-113

År: 2016
Saknr: 113

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: YS Spekter
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Delta og Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Overenskomstopprettelse Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 12.12.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 14. desember 2016
Plassoppsigelse antall: 13 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 26. januar 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 31. januar kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer.
Mekling berammet: 31. januar 2017
Krav om avsluttet mekling: 26. januar 2017
Meklingsfrist: 01.02.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.02.2017 kl. 01:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-113Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 01.02.2017
Streik antall: 9 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 03.02.2017
Forhandlingsresultat: Forhandlingsløsning
Forhandlingsprotokoll: AvsluttendeprotokollLHL-YS.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 03.02.2017

(Opprettet: 14.12.2016)
(Sist oppdatert: 04.02.2017)