Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-111

År: 2016
Saknr: 111

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet, FO og HK
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Landsforeningen for hjerte og lungesyke
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.12.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 9. desember 2016
Plassoppsigelse antall: 168 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 26. januar 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 1. februar 2017 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 25 medlemmer. Fra 6. februar 2017 ved arbeidstidens begynnelse: 13 medlemmer.
Mekling berammet: 31. januar 2017
Krav om avsluttet mekling: 26. januar 2017
Meklingsfrist: 01.02.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.02.2017 kl. 01:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2016-111Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 01.02.2017
Streik antall: 25 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 03.02.2017
Forhandlingsresultat: Forhandlingsløsning.
Forhandlingsprotokoll: AvsluttendeprotokollLHL-LOStat.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 03.02.2017

(Opprettet: 02.01.2017)
(Sist oppdatert: 04.02.2017)