Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2016-114

År: 2016
Saknr: 114

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Landsforeningen for hjerte og lungesyke.
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 22.12.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 23. desember 2016
Plassoppsigelse antall: ca 270 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 26. januar 2017.
Plassfratredelse iverksettelse: 1. februar 2017 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 25 medlemmer.
Mekling berammet: 31. januar 2017
Krav om avsluttet mekling: 26. januar 2017
Meklingsfrist: 01.02.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.02.2017 kl. 04:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2016-114Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 02.01.2017)
(Sist oppdatert: 01.02.2017)