Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-001

År: 2017
Saknr: 001

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst ved LHL
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 06.01.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 9. januar 2017
Plassoppsigelse antall: 54 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 26. januar 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 1. februar 2017 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 7 medlemmer. Fra 6. februar 2017 ved arbeidstidens begynnelse: 2 medlemmer.
Mekling berammet: 31. januar 2017
Krav om avsluttet mekling: 26. januar 2017
Meklingsfrist: 01.02.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 01.02.2017 kl. 04:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2017-001Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 10.01.2017)
(Sist oppdatert: 01.02.2017)