Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-008

År: 2017
Saknr: 008

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Akasia Barnehage AS
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 27.03.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: Ca. 140 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 27. april 2017
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 5. mai 2017.
Plassfratredelse antall: 60 medlemmer.
Mekling berammet: 3. og 4. mai 2017
Krav om avsluttet mekling: 27. april 2017
Meklingsfrist: 05.05.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.05.2017 kl. 00:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2017-008Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 05.05.2017
Streik antall: 60 medlemmer
Streik opptrapping: 25 medlemmer fra 10. mai 2017. 15 medlemmer fra 18. mai 2017. 31 medlemmer fra 29. mai 2017.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2017
Mekling avsluttet: 06.06.2017 kl. 06:00
Resultat: Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstakerne vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 6. juli 2017 kl.12.00.
Riksmeklerens møtebok: 2017-008Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 06.06.2017

(Opprettet: 28.04.2017)
(Sist oppdatert: 06.06.2017)