Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-009

År: 2017
Saknr: 009

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fagforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Overenskomst: Akasia Kirke og gravplass og Akasia Eiendomsforvaltning.
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 28.03.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt:
Plassoppsigelse antall: 64 medlemmer. Fra 24. april 2017: 4 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 27. april 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 5. mai 2017 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 34 medlemmer.
Mekling berammet: 3. og 4. mai 2017
Krav om avsluttet mekling: 27. april 2017
Meklingsfrist: 05.05.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.05.2017 kl. 00:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2017-009Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 05.05.2017
Streik antall: 34 medlemmer
Streik opptrapping: 3 medlemmer fra 10. mai 2017. 3 medlemmer fra 18. mai 2017. 1 medlem fra 29. mai 2017. 1 medlem fra 6. juni 2017.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2017
Mekling avsluttet: 06.06.2017 kl. 06:00
Resultat: Under meklinga nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 6. juli 2017 kl. 12.00. Godkjent.
Riksmeklerens møtebok: 2017-009Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 06.06.2017

(Opprettet: 28.04.2017)
(Sist oppdatert: 06.07.2017)