Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-012

År: 2017
Saknr: 012

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Ingeniørorganisasjon - NITO og Norges Farmaceutiske Forening.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Tariffoppgjøret 2017
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2017
Plassoppsigelse antall: 2.863 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 18. mai 2017
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall: 0 medlemmer
Mekling berammet: 4. og 23. mai 2017
Krav om avsluttet mekling: 18. mai 2017
Meklingsfrist: 24.05.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 24.05.2017 kl. 00:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2017-012Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 15. juni 2017 kl. 12.00.

(Opprettet: 02.05.2017)
(Sist oppdatert: 24.05.2017)