Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-013

År: 2017
Saknr: 013

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sykepleierforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Abelia
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Opprettelse av overenskomst i Kreftforeningen
Mekler: Jussi Erik Pedersen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2017
Plassoppsigelse antall: 19 medlemmer. Fra 6. juni 2017, 1 medlem. Fra 23. juni 2017, 1 medlem. Fra 21. juli 2017, 4 medlemmer. Fra 31. juli 2017, 2 medlemmer. Fra 31. august 2017, 2 medlemmer. Fra 13. september 2017, 2 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt:
Plassfratredelse iverksettelse:
Plassfratredelse antall:
Mekling berammet: 16. og 18. mai 2017
Krav om avsluttet mekling: 15.05.2017
Meklingsfrist: 19.05.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 18.05.2017 kl. 23:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2017-013Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 22.05.2017
Streik antall: 19 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 6. juni 2017, 1 medlem. Fra 7. juli 2017, 1 medlem. Fra 7. august 2017, 4 medlemmer. Fra 14. august 2017, 2 medlemmer. Fra 15. september 2017, 2 medlemmer. Fra 28. september 2017, 2 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 02.10.2017
Forhandlingsresultat: Forhandlingsløsning
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 02.10.2017

(Opprettet: 05.05.2017)
(Sist oppdatert: 02.10.2017)