Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-018

År: 2017
Saknr: 018

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Flygerforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst for piloter i SAS
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 24.08.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 25. august 2017
Plassoppsigelse antall: 358 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 6. september 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 10. september 2017 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 1 medlem. Fra 13. september kl. 24.00 355 medlemmer.
Mekling berammet: 9. og 10. september 2017
Krav om avsluttet mekling: 6. september 2017
Meklingsfrist: 11.09.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.09.2017 kl. 07:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: 2017-018Mtebok.pdf

Konflikt

 
Streik iverksatt: 11.09.2017
Streik antall: 1 medlem.
Streik opptrapping: Fra 13. september 24.00 355 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 13.09.2017
Mekling avsluttet: 14.09.2017 kl. 04:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de godtok forslaget.
Riksmeklerens møtebok: 2017-018Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 14.09.2017

(Opprettet: 25.08.2017)
(Sist oppdatert: 14.09.2017)