Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-022

År: 2017
Saknr: 022

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Sjømannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norges Rederiforbund
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Mellomoppgjøret for NOR registrerte skip i utenriksfart
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 08.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. november 2017
Plassoppsigelse antall: Ca 2960 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 7. desember 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 14.desember 2017 kl. 06:00
Plassfratredelse antall: 61 medlemmer
Mekling berammet: 13. desember 2017
Krav om avsluttet mekling: 7. desember 2017
Meklingsfrist: 14.12.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 14.12.2017 kl. 01:00
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.
Riksmeklerens møtebok: Mtebokogforslag.pdf

(Opprettet: 10.11.2017)
(Sist oppdatert: 14.12.2017)