Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-024

År: 2017
Saknr: 024

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bristow Norway Flygerforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Overenskomst: Overenskomst 513 Bristow Norway AS
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 14.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 16. november 2017
Plassoppsigelse antall: 178 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 11. desember 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 15. desember 2017 kl. 24:00
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer. Fra 20. desember 2017 ved arbeidstidens begynnelse: 60 medlemmer.
Mekling berammet: 14. og 15. desember 2017
Krav om avsluttet mekling: 11. desember 2017
Meklingsfrist: 16.12.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 16.12.2017 kl. 06:30
Resultat: Under meklinga nådde partene – med meklernes mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.
Riksmeklerens møtebok: 2017-024Mtebok.pdf

(Opprettet: 16.11.2017)
(Sist oppdatert: 18.12.2017)