Norges riksvåpen

Riksmekleren

Sak 2017-025

År: 2017
Saknr: 025

Administrative opplysninger

 
Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Overenskomst: Landsoverenskomsten AAF - HK
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling

 
Plassoppsigelse mottatt: 17.11.2017
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 20. november 2017
Plassoppsigelse antall: 1031 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 29. november 2017
Plassfratredelse iverksettelse: 5. desember 2017 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 543 medlemmer
Mekling berammet: 4. desember 2017
Krav om avsluttet mekling: 29. november 2017
Meklingsfrist: 05.12.2017 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.12.2017 kl. 16:30
Resultat: Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning. Partenes enighetsdokument er vedlagt møteboka.
Riksmeklerens møtebok: 2017-025Mtebokogenighetsdokument.pdf

(Opprettet: 28.11.2017)
(Sist oppdatert: 07.12.2017)