Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Mellomoppgjør

I tariffavtaler har det vært vanlig å ha en bestemmelse om å regulere lønningene midt i tariffperioden i forhold til pris- og lønnsutviklingen for 1.avtaleår, den økonomiske situasjonen og utsiktene for 2.avtaleår.
Tidligere nyheter  

Logg inn

Riksmeklere

Tidligere riksmeklingsmennDet er ingen bestemmelser i arbeidstvistloven om hvorvidt stillingen som riksmekler skal være hoved- eller bistilling. Stillingen var opprinnelig en bistilling, i likhet med stillingene som kretsmeklere.

I 1920 ble stillingen som riksmeklingsmann omgjort til hovedstilling, mens riksmeklingsmennene i perioden 1923-1946 utførte tjenesten ved siden av sine advokatforretninger. Etter krigen ble stillingen igjen hovedstilling, frem til og med 1964 (riksmeklingsmennene var Paal Berg 1946-48, Henrik Lundh 1948-54 og Thoralf Evje 1954-1964). Alle riksmeklingsmennene hadde hittil vært jurister. I 1965 ble det for første gang utnevnt en økonom til riksmeklingsmann, som også hadde stillingen som biverv (Preben Munthe 1965-1973). De to påfølgende riksmeklingsmenn (Konrad Knudsen 1974-1981, Bjørn Haug 1982-1987) var jurister, men fortsatte i bistilling. Fra og med 1988 ble stillingen igjen hovedverv, med en jurist som riksmeklingsmann (Reidar Webster).

Ny lov om arbeidstvister trådte i kraft 1. mars 2012. Navnet på institusjonen ble da endret til Riksmekleren. Tilsvarende ble tittelen riksmeklingsmann endret til riksmekler.

Periode: Namn:

01.01.1916 - 01.03.1920  J. M. Lund, høgsterettsadvokat

01.03.1920 - 01.01.1921  Vilhelm Lie

15.02.1921 - 08.12.1922  P. I. Paulsen

08.12.1922 - 31.12.1930  Valentin Voss, høgsterettsadvokat

01.01.1931 - 31.12.1945  Andr. Claussen, høgsterettsadvokat

01.01.1946 - 18.01.1948  Paal Berg

01.04.1948 - 01.04.1954  Henrik Lundh

01.04.1954 - 31.12.1964  Thoralf Evje

01.01.1965 - 31.12.1974  Preben Munthe, professor

01.01.1975 - 30.11.1981  Konrad B. Knutsen, fylkesmann

15.01.1982 - 15.01.1988  Bjørn Haug, regjeringsadvokat

15.01.1988 - 31.12.2004  Reidar Webster

01.01.2005 - 16.04.2009  Svein Longva

06.02.2009 - 31.07.2009  Geir Engebretsen, fung. riksmeklingsmann

01.08.2009 - 31.08.2009  Nils Dalseide, fung. riksmeklingsmann

01.09.2009 - 31.08.2013  Kari Gjesteby

01.09.2013 -                     Nils Dalseide

Tidligere riksmeklingsmenn

Alle riksmelingsmenn siden 1965 på takterrassen i Grensen 3 i 1997. Fra venstre Reidar Webster, Konrad B. Knutsen, Bjørn Haug og Preben Munthe.

Utskriftsvennlig side

(Opprettet: 02.10.2005)
(Sist oppdatert: 01.09.2013)


Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster