Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Samordnet oppgjør

Tarifforhandlinger som foregår ved at en hovedsammenslutning forhandler samlet for alle tilsluttede forbund om generelle krav, eventuelt ved at forbundene forhandler om spesielle... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

Riksmeklere

Tidligere riksmeklingsmennDet er ingen bestemmelser i arbeidstvistloven om hvorvidt stillingen som riksmekler skal være hoved- eller bistilling. Stillingen var opprinnelig en bistilling, i likhet med stillingene som kretsmeklere.

I 1920 ble stillingen som riksmeklingsmann omgjort til hovedstilling, mens riksmeklingsmennene i perioden 1923-1946 utførte tjenesten ved siden av sine advokatforretninger. Etter krigen ble stillingen igjen hovedstilling, frem til og med 1964 (riksmeklingsmennene var Paal Berg 1946-48, Henrik Lundh 1948-54 og Thoralf Evje 1954-1964). Alle riksmeklingsmennene hadde hittil vært jurister. I 1965 ble det for første gang utnevnt en økonom til riksmeklingsmann, som også hadde stillingen som biverv (Preben Munthe 1965-1973). De to påfølgende riksmeklingsmenn (Konrad Knudsen 1974-1981, Bjørn Haug 1982-1987) var jurister, men fortsatte i bistilling. Fra og med 1988 ble stillingen igjen hovedverv, med en jurist som riksmeklingsmann (Reidar Webster).

Ny lov om arbeidstvister trådte i kraft 1. mars 2012. Navnet på institusjonen ble da endret til Riksmekleren. Tilsvarende ble tittelen riksmeklingsmann endret til riksmekler.

Periode: Namn:

01.01.1916 - 01.03.1920  J. M. Lund, høgsterettsadvokat

01.03.1920 - 01.01.1921  Vilhelm Lie

15.02.1921 - 08.12.1922  P. I. Paulsen

08.12.1922 - 31.12.1930  Valentin Voss, høgsterettsadvokat

01.01.1931 - 31.12.1945  Andr. Claussen, høgsterettsadvokat

01.01.1946 - 18.01.1948  Paal Berg

01.04.1948 - 01.04.1954  Henrik Lundh

01.04.1954 - 31.12.1964  Thoralf Evje

01.01.1965 - 31.12.1974  Preben Munthe, professor

01.01.1975 - 30.11.1981  Konrad B. Knutsen, fylkesmann

15.01.1982 - 15.01.1988  Bjørn Haug, regjeringsadvokat

15.01.1988 - 31.12.2004  Reidar Webster

01.01.2005 - 16.04.2009  Svein Longva

06.02.2009 - 31.07.2009  Geir Engebretsen, fung. riksmeklingsmann

01.08.2009 - 31.08.2009  Nils Dalseide, fung. riksmeklingsmann

01.09.2009 - 31.08.2013  Kari Gjesteby

01.09.2013 -                     Nils Dalseide

Tidligere riksmeklingsmenn

Alle riksmelingsmenn siden 1965 på takterrassen i Grensen 3 i 1997. Fra venstre Reidar Webster, Konrad B. Knutsen, Bjørn Haug og Preben Munthe.

Utskriftsvennlig side

(Opprettet: 02.10.2005)
(Sist oppdatert: 01.09.2013)


Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster