Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Mellomoppgjør

I tariffavtaler har det vært vanlig å ha en bestemmelse om å regulere lønningene midt i tariffperioden i forhold til pris- og lønnsutviklingen for 1.avtaleår, den økonomiske situasjonen og utsiktene for 2.avtaleår.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2012-024

År: 2012
Saknr: 024

Administrative opplysninger


Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS Kommune Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund og Lærernes Yrkesforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 1300 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2012
Plassfratredelse antall: Parat: 32 medlemmer, Bibliotekarforbundet: 3 medlemmer, Det norske maskinistforbund: 27 medlemmer, Delta: 23 medlemmer og Skolelederforbundet: 2 medlemmer.
Mekling berammet: 2., 21., 22. og 23. mai
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 07:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2012-024Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 31.05.2012
Streik antall: 87 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 7. juni 2012: Delta: 40 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 06.06.2012 kl. 06:00
Resultat: Mekleren framla i den nye meklingen forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 28. juni 2012 kl. 12.00. Resultat: Godkjent
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2012-024Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 06.06.2012

(Opprettet: 02.05.2012)
(Sist oppdatert: 29.06.2012)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster