Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lockout (arbeidsstengning)

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel. Arbeidsgiver utestenger arbeidstakerne helt eller delvis fra deres arbeidsplass. Her gjelder de samme reglene og frister som når det gjelder... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2012-024

År: 2012
Saknr: 024

Administrative opplysninger


Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: YS Kommune Oslo
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Bibliotekarforbundet, Det norske maskinistforbund, Delta, Parat, Norsk Skolelederforbund og Lærernes Yrkesforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo Kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2012
Plassoppsigelse antall: ca. 1300 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2012
Plassfratredelse antall: Parat: 32 medlemmer, Bibliotekarforbundet: 3 medlemmer, Det norske maskinistforbund: 27 medlemmer, Delta: 23 medlemmer og Skolelederforbundet: 2 medlemmer.
Mekling berammet: 2., 21., 22. og 23. mai
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 07:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2012-024Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 31.05.2012
Streik antall: 87 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 7. juni 2012: Delta: 40 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 06.06.2012 kl. 06:00
Resultat: Mekleren framla i den nye meklingen forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 28. juni 2012 kl. 12.00. Resultat: Godkjent
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2012-024Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 06.06.2012

(Opprettet: 02.05.2012)
(Sist oppdatert: 29.06.2012)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster