Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  

Tidligere nyheter  

Logg inn

2012-025

År: 2012
Saknr: 025

Administrative opplysninger


Arkivkode: 348
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Presteforeningen, Forskerforbundet, Akademikerforbundet og Det Norske Diakonforbund.
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: Oslo kommune
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Oslo kommunes tariffområder
Mekler: Geir Engebretsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 30.04.2012
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2012
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2012
Plassoppsigelse antall: ca 10.000 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 16. mai 2012
Plassfratredelse iverksettelse: 24. mai 2012 kl. 06.00.
Plassfratredelse antall: 547 medlemmer
Mekling berammet: 2., 21., 22. og 23. mai 2012
Krav om avsluttet mekling: 16. mai 2012
Meklingsfrist: 24.05.2012 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 30.05.2012 kl. 07:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2012-025Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 30.05.2012
Streik antall: 547 medlemmer etter kl. 12.00 30. mai 2012
Streik opptrapping: Fra 5. juni kl. 06.00: 545 medlemmer
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.06.2012
Mekling avsluttet: 06.06.2012 kl. 06:00
Resultat: Mekleren framla i den nye meklingen forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 28. juni 2012 kl. 12.00. Resultat: Godkjent
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2012-025Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 06.06.2012

(Opprettet: 02.05.2012)
(Sist oppdatert: 29.06.2012)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster