Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lockout (arbeidsstengning)

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel. Arbeidsgiver utestenger arbeidstakerne helt eller delvis fra deres arbeidsplass. Her gjelder de samme reglene og frister som når det gjelder... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2013-003

År: 2013
Saknr: 003

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Flyekspedisjonsavtalen, nr 375
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 11.02.2013
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 13. februar 2013
Plassoppsigelse antall: 9 medlemmer. Utvidet plassoppsigelse mottatt 20. mars 2013 for 36 medlemmer. Plassoppsigelse for 1 medlem mottatt 27. mars 2013.
Plassfratredelse mottatt: 6. mars 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mars 2013 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: Mandag 11. mars 2013
Krav om avsluttet mekling: 6. mars 2013
Meklingsfrist: 12.03.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.03.2013 kl. 21:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 12. mars 2013.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2013-003Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 12.03.2013
Streik antall: 9 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 29. mars 2013 kl. 24.00: 7 medlemmer ved Svolvær Flyekspedisjon.Fra 11. april 2013 kl. 24.00: 13 medlemmer ved Vadsø og Vardø Flyekspedisjon Fra 15. april: 1 medlem ved Svolvær flyekspedisjon, 5 medlemmer ved Honningsvåg Flyakspedisjon og 8 medlemmer ved Mehavn Flyekspedisjon AS.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 11.04.2013
Mekling avsluttet: 11.04.2013 kl. 16:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene fortsatt ikke kom frem til enighet.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2013-003Mteboketter30dagerstreik.pdf
Forhandling avsluttet: 27.05.2013
Forhandlingsresultat: Det ble enighet mellom partene ved meklerens mellomkomst.
Forhandlingsprotokoll: 2013-003Mtebokogenighetsprotokoll.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 26.05.2013

(Opprettet: 05.03.2013)
(Sist oppdatert: 28.05.2013)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster