Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Kjøpekraft

Den nettoinntekt man har igjen når skatter og prisstigning er trukket fra. Kalles også disponibel realinntekt.

Vesentlige faktorer i utviklingen av kjøpekraft er lønn, priser,... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2013-003

År: 2013
Saknr: 003

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Flyekspedisjonsavtalen, nr 375
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 11.02.2013
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2012
Forbud nedlagt/sendt: 13. februar 2013
Plassoppsigelse antall: 9 medlemmer. Utvidet plassoppsigelse mottatt 20. mars 2013 for 36 medlemmer. Plassoppsigelse for 1 medlem mottatt 27. mars 2013.
Plassfratredelse mottatt: 6. mars 2013
Plassfratredelse iverksettelse: 11. mars 2013 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 9 medlemmer
Mekling berammet: Mandag 11. mars 2013
Krav om avsluttet mekling: 6. mars 2013
Meklingsfrist: 12.03.2013 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 11.03.2013 kl. 21:00
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Streik iverksettes fra arbeidstidens begynnelse 12. mars 2013.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2013-003Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 12.03.2013
Streik antall: 9 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 29. mars 2013 kl. 24.00: 7 medlemmer ved Svolvær Flyekspedisjon.Fra 11. april 2013 kl. 24.00: 13 medlemmer ved Vadsø og Vardø Flyekspedisjon Fra 15. april: 1 medlem ved Svolvær flyekspedisjon, 5 medlemmer ved Honningsvåg Flyakspedisjon og 8 medlemmer ved Mehavn Flyekspedisjon AS.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 11.04.2013
Mekling avsluttet: 11.04.2013 kl. 16:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene fortsatt ikke kom frem til enighet.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2013-003Mteboketter30dagerstreik.pdf
Forhandling avsluttet: 27.05.2013
Forhandlingsresultat: Det ble enighet mellom partene ved meklerens mellomkomst.
Forhandlingsprotokoll: 2013-003Mtebokogenighetsprotokoll.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 26.05.2013

(Opprettet: 05.03.2013)
(Sist oppdatert: 28.05.2013)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster