Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lockout (arbeidsstengning)

Lockout er arbeidsgivers kampmiddel. Arbeidsgiver utestenger arbeidstakerne helt eller delvis fra deres arbeidsplass. Her gjelder de samme reglene og frister som når det gjelder... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-012

År: 2014
Saknr: 012

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Flykabinavtalen
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 14.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 29. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 15. april 2014
Plassoppsigelse antall: 1230.
Plassfratredelse mottatt: 2. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 6. mai 2014 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 1 medlem.
Mekling berammet: 28. og 29. april 2014
Krav om avsluttet mekling: 2. mai 2014
Meklingsfrist: 07.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.05.2014 kl. 01:10
Resultat: Det ble ikke oppnådd enighet. Begge parter meddelte at de ønsket meklingsmøtet utsatt til fortsettelse på et senere tidspunkt. Ny mekling 6. og 7. mai 2014: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-012Mtebok.pdf
Vedlegg 1: Pdf-dokument 2014-012Mtebok2.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 07.05.2014
Streik antall: 1 medlem
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 18.05.2014

(Opprettet: 16.04.2014)
(Sist oppdatert: 19.05.2014)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster