Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Tariffavtale

Tariffavtale er en avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I består som... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-012

År: 2014
Saknr: 012

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Flykabinavtalen
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 14.04.2014
Plassoppsigelse utløp: 29. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 15. april 2014
Plassoppsigelse antall: 1230.
Plassfratredelse mottatt: 2. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 6. mai 2014 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 1 medlem.
Mekling berammet: 28. og 29. april 2014
Krav om avsluttet mekling: 2. mai 2014
Meklingsfrist: 07.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.05.2014 kl. 01:10
Resultat: Det ble ikke oppnådd enighet. Begge parter meddelte at de ønsket meklingsmøtet utsatt til fortsettelse på et senere tidspunkt. Ny mekling 6. og 7. mai 2014: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-012Mtebok.pdf
Vedlegg 1: Pdf-dokument 2014-012Mtebok2.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 07.05.2014
Streik antall: 1 medlem
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 18.05.2014

(Opprettet: 16.04.2014)
(Sist oppdatert: 19.05.2014)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster