Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Interessetvist

En interessetvist i arbeidslivet er uenighet om lønns- og arbeidsvilkår.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-027

År: 2014
Saknr: 027

Administrative opplysninger


Arkivkode: 341
Arbeidstakerorganisasjon: Unio
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Unio
Arbeidsgiverorganisasjon: KS
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: KS
Sak: Kommuneoppgjøret
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gt 9, Oslo
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 02.05.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 2. mai 2014
Plassoppsigelse antall: 125398 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 21. mai 2014
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse 26. mai 2014.
Plassfratredelse antall: 6215 medlemmer. Utdanningsforbundet, fra 1. juli 2014, 36 medlemmer.
Mekling berammet: 5., 15., 20., 21., 22., 23., 24. og 25. mai 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. mai 2014
Meklingsfrist: 26.05.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 26.05.2014 kl. 07:55
Resultat: Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-027Mtebokogforslag.pdf
Svarfrist: 25. juni 2014 kl. 12.00.
Avstemmingsresultat: Alle forbund godkjente forslaget, bortsett fra Utdanningsforbundet. Der ble forslaget forkastet.

Konflikt


Streik iverksatt: 01.07.2014
Streik antall: Utdanningsforbundet: 36 medlemmer
Streik opptrapping: Utdanningsforbundet: 5430 medlemmer fra 11. august 2014. Utdanningsforbundet: 2263 medlemmer fra 21. august 2014. Utdanningsforbundet: 851 medlemmer fra 2. september 2014.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 01.09.2014

(Opprettet: 05.05.2014)
(Sist oppdatert: 02.09.2014)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster