Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Månedslønn

Månedslønn (månedsfortjeneste i alt) omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-072

År: 2014
Saknr: 072

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Overenskomst for vaskerier og renserier
Mekler: Nils-Henrik von der Fehr
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 20.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 30. april 2014
Forbud nedlagt/sendt: 23. juni 2014
Plassoppsigelse antall: 492 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 53 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Plassfratredelse mottatt: 29. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 4. september 2014 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 190 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 10 medlemmer i en bedrift som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 3. og 4. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 29. august 2014
Meklingsfrist: 05.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 05.09.2014 kl. 04:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-072Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 05.09.2014
Streik antall: 190 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 10 medlemmer i en bedrift som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 10.09.2014
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 10.09.2014

(Opprettet: 27.06.2014)
(Sist oppdatert: 28.11.2014)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster