Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Hovedavtale

En hovedavtale er første del av alle tariffavtaler som er eller blir opprettet mellom de organisasjoner som hovedavtalen omfatter. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-075

År: 2014
Saknr: 075

Administrative opplysninger


Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Sak: Landsavtalen
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 26.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 27. juni 2014
Plassoppsigelse antall: ca. 322 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 29. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 4. september 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 311 medlemmer
Mekling berammet: 3. og 4. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 29. august 2014
Meklingsfrist: 05.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.09.2014 kl. 13:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Streik kan iverksettes 8. september 2014 fra 24.00.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-075Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 09.09.2014
Streik antall: 311 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 12.09.2014
Mekling avsluttet: 12.09.2014 kl. 16:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboka.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-075Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 12.09.2014

(Opprettet: 27.06.2014)
(Sist oppdatert: 12.09.2014)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster