Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Reallønnsvekst

Lønnsveksten etter at prisstigning er trukket fra.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-075

År: 2014
Saknr: 075

Administrative opplysninger


Arkivkode: 315
Arbeidstakerorganisasjon: Luftfartens Funksjonærforening
Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Arbeidsgiverorganisasjon: Virke
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Virke
Sak: Landsavtalen
Mekler: Inger Tellefsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 26.06.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 27. juni 2014
Plassoppsigelse antall: ca. 322 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 29. august 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 4. september 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 311 medlemmer
Mekling berammet: 3. og 4. september 2014
Krav om avsluttet mekling: 29. august 2014
Meklingsfrist: 05.09.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 08.09.2014 kl. 13:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Streik kan iverksettes 8. september 2014 fra 24.00.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-075Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 09.09.2014
Streik antall: 311 medlemmer.
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 12.09.2014
Mekling avsluttet: 12.09.2014 kl. 16:00
Resultat: Under meklingen nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboka.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-075Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 12.09.2014

(Opprettet: 27.06.2014)
(Sist oppdatert: 12.09.2014)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster