Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lavlønnsgaranti

I tariffavtaler i en del lavlønnsbransjer er det bestemmelser som garanterer en lønnsutvikling på linje med andre slik at forholdet mellom lønnsnivåene opprettholdes. Garantien er... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-076

År: 2014
Saknr: 076

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Fellesforbundet og Forbundet for ledelse og teknikk
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: AIM Norway SF
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 08.07.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 8. juli 2014
Plassoppsigelse antall: 310 medlemmer. Fra 11. september 2014, 15 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 11. september 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 19. september 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 297 medlemmer.
Mekling berammet: 15., 16., 17. og 18. september 2014 og 3. februar 2015
Krav om avsluttet mekling: 11. september 2014 og 29. januar 2015
Meklingsfrist: 04.02.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 04.02.2015 kl. 01:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-076Mtebok03.02.15.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 04.02.2015
Streik antall: 297 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 11. februar: Fellesforbundet 7 medlemmer og FLT 1 medlem. Fra 13. februar: Fellesforbundet 1 medlem.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 18.02.2015
Mekling avsluttet: 19.02.2015 kl. 00:30
Resultat: Etter anmodning fra partene fremla mekleren forslag, som er vedlagt møteboken som vedlegg 1-3. Spekter meddelte at de godtok forslaget. LO Stat meddelte at de anbefalte forslaget og ville legge det ut til avstemning. Svarfrist 6. mars 2015 kl. 12.00. Resultatet godkjent.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-076Mtebokogforslagetterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 19.02.2015

(Opprettet: 13.08.2014)
(Sist oppdatert: 23.11.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster