Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lønnsnemnd

Lønnsnemnd kan være både frivillig og tvungen. Frivillig lønnsnemnd betyr at tariffpartene fraskriver seg retten til selv å avslutte forhandlinger. For eksempel fordi de ser at de... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-084

År: 2014
Saknr: 084

Administrative opplysninger


Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Landsoverenskomsten
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 25.09.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. september 2014
Plassoppsigelse antall: 1134 medlemmer. Mottatt 13. november 2014:5 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 7. november 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 13. november 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 141 medlemmer. Fra 17. november: 3 medlemmer
Mekling berammet: 11. og 12. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 7. november 2014
Meklingsfrist: 13.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.11.2014 kl. 09:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forsventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-084Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 14.11.2014
Streik antall: 141 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 17. november: 3 medlemmer. Fra 19. november 2014: 175 medlemmer. Fra 26. november 2014: 186 medlemmer. Fra 28. november 2014: 5 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 25.11.2014

(Opprettet: 30.09.2014)
(Sist oppdatert: 26.01.2015)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster