Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønn

Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er et normalt antall arbeidsdager i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-084

År: 2014
Saknr: 084

Administrative opplysninger


Arkivkode: 312
Arbeidstakerorganisasjon: Handel og Kontor i Norge
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Sak: Landsoverenskomsten
Mekler: Kine Steinsvik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 25.09.2014
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 26. september 2014
Plassoppsigelse antall: 1134 medlemmer. Mottatt 13. november 2014:5 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 7. november 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 13. november 2014 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 141 medlemmer. Fra 17. november: 3 medlemmer
Mekling berammet: 11. og 12. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 7. november 2014
Meklingsfrist: 13.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 13.11.2014 kl. 09:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forsventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-084Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 14.11.2014
Streik antall: 141 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 17. november: 3 medlemmer. Fra 19. november 2014: 175 medlemmer. Fra 26. november 2014: 186 medlemmer. Fra 28. november 2014: 5 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 25.11.2014

(Opprettet: 30.09.2014)
(Sist oppdatert: 26.01.2015)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster