Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønnsvekst

Årslønnsvekst for en gruppe av arbeidstakere angir endringen i gjennomsnittlig årslønn fra et år til det neste.

Årslønnsveksten for en gruppe kan, i tillegg til lønnsutviklingen... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2014-092

År: 2014
Saknr: 092

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Lokomotivmannsforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Logistikk og Transport
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: LKAB Malmtrafikk- overenskomsten
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 07.11.2014
Plassoppsigelse utløp: 31. mars 2014
Forbud nedlagt/sendt: 7. november 2014
Plassoppsigelse antall: 31 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 21. november 2014
Plassfratredelse iverksettelse: 26. november 2014 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 30 medlemmer
Mekling berammet: 25. og 26. november 2014
Krav om avsluttet mekling: 21. november 2014
Meklingsfrist: 27.11.2014 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 27.11.2014 kl. 00:04
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2014-092Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 27.11.2014
Streik antall: 30 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 02.12.2014

(Opprettet: 10.11.2014)
(Sist oppdatert: 05.12.2014)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Sak 2017-013
Norsk Sykepleierforbund og NHO Abelia
Frist: Ingen av partene har foreløpig krevd meklingen avsluttet.

Sak 2017-012
Akademikerne og Oslo kommune
Frist: Ingen av partene har foreløpig krevd meklingen avsluttet.

Pågående konflikter  

Sak 2017-011
Lederne og Spekter

Sak 2017-010
LO Stat og Spekter

Sak 2017-009
LO Stat og Spekter

Sak 2017-008
Unio og Spekter

Sak 2017-007
YS Spekter og Spekter

Sak 2017-006
YS Spekter og Spekter

Sak 2017-005
YS Spekter og Spekter

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster