Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Plassfratredelse

Det antall plassoppsagte som faktisk tas ut i streik (lockout). Normalt meldes det plassfratredelse senest fire dager før meklingen må avsluttes og arbeidskamp kan iverksettes (se mekling).
Tidligere nyheter  

Logg inn

2015-012

År: 2015
Saknr: 012

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Tilsluttede fagforbund/foreninger: Norwegian Pilot Union
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Pilotavtalen Norwegian (avtalenummer 495, 534)
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 09.02.2015
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 10. februar 2015
Plassoppsigelse antall: 480 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 23. februar 2015
Plassfratredelse iverksettelse: Ved arbeidstidens begynnelse den 28. februar 2015.
Plassfratredelse antall: 60 medlemmer
Mekling berammet: 26. og 27. februar 2015
Krav om avsluttet mekling: 23. februar 2015
Meklingsfrist: 28.02.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 28.02.2015 kl. 00:35
Resultat: Meklerne konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble gjennopptatt 6. og 7. mars 2015. Begge parter meddelte at de ikke kunne forlate sine posisjoner, og at mellomløsninger ikke var aktuelle. Meklerne måtte således konstatere at ytterligere mekling derfor ikke var egnet til å lede til en minnelig løsning mellom partene. For møtebok se vedlegg 1.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2015-012Mtebok.pdf
Vedlegg 1: Pdf-dokument 2015-012Mtebok2.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 28.02.2015
Streik antall: 60 medlemmer
Streik opptrapping: Fra arbeidstidens begynnelse 4. mars 2015: 165 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 5. mars 2015: 36 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 6. mars 2015: 36 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 7. mars 2015: 34 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 8. mars 2015: 22 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 11. mars 2015: 3 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 10.03.2015

(Opprettet: 10.02.2015)
(Sist oppdatert: 10.03.2015)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster