Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Månedslønn

Månedslønn (månedsfortjeneste i alt) omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2015-015

År: 2015
Saknr: 015

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Cockpitforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Opprettelse av avtale for SAS-piloter
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 06.05.2015
Plassoppsigelse utløp: 20. mai 2015
Forbud nedlagt/sendt: 6. mai 2015
Plassoppsigelse antall: 309 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 15. mai 2015
Plassfratredelse iverksettelse: 20. mai 2015 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 6 medlemmer. Fra 22. mai kl. 24.00, 6 medlemmer. Fra 23. mai 2015 kl. 24.00, 7 medlemmer.
Mekling berammet: 18., 19. og 20. mai 2015
Krav om avsluttet mekling: 15. mai 2015
Meklingsfrist: 21.05.2015 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.05.2015 kl. 05:45
Resultat: NHO Luftfart fremsatte kl. 04:30 et tilbud til tariffavtale med svarfrist kl. 06:00. Norsk Cockpitforbund meddelte kl. 05:25 at de ikke aksepterte arbeidsgivers tilbud. Mekleren fant etter dette at det ikke var grunnlag for å fremsette forslag eller fortsette meklingen.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2015-015Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 21.05.2015
Streik antall: 6 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 22. mai kl. 24.00, 6 medlemmer. Fra 23. mai 2015 kl. 24.00, 7 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet: 28.05.2015 kl. 08:25
Resultat: Riksmekleren fant etter omstendighetene at det var grunnlag for å fremlegge forslag. Arbeidsgiver meddelte at de aksepterte forslaget. Arbeidstaker meddelte at forslaget ville bli sendt på avstemming med anbefaling. Svarfrist settes til den 15. juni 2015 kl. 12.00. Godkjent.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2015-015Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 28.05.2015

(Opprettet: 07.05.2015)
(Sist oppdatert: 15.06.2015)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster