Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Lønnsoverheng

Lønnsoverhenget angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-005

År: 2016
Saknr: 005

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Riksavtalen
Mekler: Ola Berg Lande
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 06.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. april 2016
Plassoppsigelse antall: 6946 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 262 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Plassoppsigelse mottatt 28. april 2016: 300 medlemmer. Plassoppsigelse mottatt 11. mai 2016: 333 medlemmer. Plassopps
Plassfratredelse mottatt: 18. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 22. april kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 3351 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 99 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 20., 21. og 22. april 2016
Krav om avsluttet mekling: 18. april 2016
Meklingsfrist: 23.04.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.04.2016 kl. 10:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-005Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 24.04.2016
Streik antall: 3351 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 99 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Streik opptrapping: 30. april 2016 kl. 08.00: 2393 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 54 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. 7. mai 2016 kl. 08.00: 935 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 7 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. 9. mai 2016 kl. 08.00: 105 medlemmer. 13. mai 2016 kl. 08.00: 269 medlemmer. 17. mai 2016 kl.08.00: 50 medlemmer. 26. mai 2016 kl. 08.00: 222 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 20.05.2016
Mekling avsluttet: 21.05.2016 kl. 01:35
Resultat: Etter omstendighetene fant mekleren at det var grunnlag for å fremlegge et forslag til en minnelig løsning. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist 9. juni 2016 kl. 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-005Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 21.05.2016

(Opprettet: 07.04.2016)
(Sist oppdatert: 09.06.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster