Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Kombinerte oppgjør

Dette er tariffoppgjør der myndighetene går inn som en tredje part i oppgjøret. En del av et lønnskrav kan bli innfridd med forskjellige tiltak fra myndighetenes side som for eksempel... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-005

År: 2016
Saknr: 005

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Fellesforbundet
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Riksavtalen
Mekler: Ola Berg Lande
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 06.04.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 7. april 2016
Plassoppsigelse antall: 6946 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 262 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. Plassoppsigelse mottatt 28. april 2016: 300 medlemmer. Plassoppsigelse mottatt 11. mai 2016: 333 medlemmer. Plassopps
Plassfratredelse mottatt: 18. april 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 22. april kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 3351 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 99 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Mekling berammet: 20., 21. og 22. april 2016
Krav om avsluttet mekling: 18. april 2016
Meklingsfrist: 23.04.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 23.04.2016 kl. 10:45
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-005Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 24.04.2016
Streik antall: 3351 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 99 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.
Streik opptrapping: 30. april 2016 kl. 08.00: 2393 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 54 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. 7. mai 2016 kl. 08.00: 935 medlemmer. I tillegg er det tatt ut 7 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. 9. mai 2016 kl. 08.00: 105 medlemmer. 13. mai 2016 kl. 08.00: 269 medlemmer. 17. mai 2016 kl.08.00: 50 medlemmer. 26. mai 2016 kl. 08.00: 222 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 20.05.2016
Mekling avsluttet: 21.05.2016 kl. 01:35
Resultat: Etter omstendighetene fant mekleren at det var grunnlag for å fremlegge et forslag til en minnelig løsning. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist 9. juni 2016 kl. 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-005Mtebokogforslag.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 21.05.2016

(Opprettet: 07.04.2016)
(Sist oppdatert: 09.06.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster