Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Minstelønn og minstelønnsavtaler

Minstelønn er en nedre lønnsgrense som garanteres i en tariffavtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver. Ingen som omfattes av tariffavtalen, skal kunne lønnes... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-021

År: 2016
Saknr: 021

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Reiseliv
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Riksavtalen
Mekler: Reidun Wallevik
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 03.05.2016
Plassoppsigelse utløp: 19. mai 2016
Forbud nedlagt/sendt: 5. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 221 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 13. mai 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 19. mai 2016 kl.24.00
Plassfratredelse antall: 192 medlemmer
Mekling berammet: 19. mai 2016
Krav om avsluttet mekling: 13. mai 2016
Meklingsfrist: 20.05.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 19.05.2016 kl. 20:30
Resultat: Parat har meddelt mekleren at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Mekleren konstaterte derfor at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-021Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 20.05.2016
Streik antall: 192 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 24. mai 2016: 27 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 21.05.2016
Mekling avsluttet: 21.05.2016 kl. 18:00
Resultat: Med grunnlag i partenes samtykke fant mekleren at det var grunnlag for å fremsette et forslag, som er vedlagt protokollen som vedlegg 1. Begge parter medelte at de anbefalte forslaget. Parat opplyste at forslaget ville bli lagt ut til uravstemning, og NHO Reiseliv opplyste at forslaget ville bli gjenstand for behandling. Svarfrist 9. juni 2016 kl. 12.00. Godkjent
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-021Mteboketterstreik.pdf
Vedlegg 1: Pdf-dokument 2016-021Vedlegg1tilRiksmeklerensmtebok.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 21.05.2016

(Opprettet: 06.05.2016)
(Sist oppdatert: 09.06.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster