Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Fellesoppgjør

Tarifforhandlinger der flere fagforbund forhandler i fellesskap. Avstemningene over resultatet foregår under ett.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-025

År: 2016
Saknr: 025

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Norsk Cockpitforbund
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: NHO Luftfart
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Lufttransport FW AS
Mekler: Bjørn Lillebergen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 19.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 20. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 102 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 10. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 15. juni 2016 kl. 24.00
Plassfratredelse antall: 2 medlemmer. Fra 18. juni 2016 kl. 24.00: 100 medlemmer.
Mekling berammet: 14. og 15. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 10. juni 2016
Meklingsfrist: 16.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 15.06.2016 kl. 20:15
Resultat: Partene har meddelt mekleren at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-025Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 16.06.2016
Streik antall: 2 medlemmer
Streik opptrapping: Fra 18. juni 2016 kl. 24.00: 100 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 18.06.2016
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 18.06.2016

(Opprettet: 20.05.2016)
(Sist oppdatert: 20.06.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster