Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Streik (arbeidsnedleggelse)

Streik er arbeidstakernes kampmiddel. Arbeidstakere stanser i fellesskap arbeidet helt eller delvis. Her gjelder de samme regler og frister som adgang til lockout (se mekling). En... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-030

År: 2016
Saknr: 030

Administrative opplysninger


Arkivkode: 314
Arbeidstakerorganisasjon: Parat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: YS
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Industri
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Oljetransportavtalen
Mekler: Carl Petter Martinsen
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 25.05.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 27. mai 2016
Plassoppsigelse antall: 88 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 20. juni 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 25. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 21 medlemmer
Mekling berammet: 23. og 24. juni 2016
Krav om avsluttet mekling: 20. juni 2016
Meklingsfrist: 25.06.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 25.06.2016 kl. 01:45
Resultat: Partene har meddelt mekleren at ytterligere mekling ikke vil kunne føre til noen løsning. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-030Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 25.06.2016
Streik antall: 21 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 29. juni 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 6 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 3. juli 2016: 10 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 01.07.2016
Mekling avsluttet: 01.07.2016 kl. 17:30
Resultat: Etter omstendighetene fant mekleren at det var grunnlag for å fremmlegge et forslag til en minnelig løsning. Forslag et vedlagt møteboken som vedlegg 1. Norsk Industri aksepterte forslaget. Parat sender forslaget til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 19. august 2016 kl. 12.00. Avstemmingsresultat: Godkjent.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-030Mtebokogforslagetterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 01.07.2016

(Opprettet: 27.05.2016)
(Sist oppdatert: 16.08.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster