Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Reallønnsvekst

Lønnsveksten etter at prisstigning er trukket fra.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-056

År: 2016
Saknr: 056

Administrative opplysninger


Arkivkode: 325
Arbeidstakerorganisasjon: Akademikerne
Arbeidstakerhovedorganisasjon: Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Overenskomstområde 4, Lovisenberg og område 10, Helseforetak
Mekler: Nils Dalseide
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 10.06.2016
Plassoppsigelse utløp:
Forbud nedlagt/sendt: 13. juni 2016
Plassoppsigelse antall: Område 4: 329 medlemmer. Område 10, 19.583 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 1. september
Plassfratredelse iverksettelse: 7. september 2016 fra arbeidstidens begynnelse.
Plassfratredelse antall: 194 medlemmer. Mottatt 5. september: 119 medlemmer.
Mekling berammet: 5. og 6. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 1. september.
Meklingsfrist: 07.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 07.09.2016 kl. 00:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-056Mtebok.pdf

Konflikt


Streik iverksatt: 07.09.2016
Streik antall: 194 medlemmer
Streik opptrapping: Fra arbeidstidens begynnelse 9. september 2016: 119 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 17. september 2016: 185 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 24. september 2016: 35 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 27. september 2016: 36 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 3. september 2016: 26 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 6. oktober 2016: 13 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 10. oktober 2016: 20 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse 13. oktober 2016: 54 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 05.10.2016
Mekling avsluttet: 05.10.2016 kl. 14:42
Resultat: Mekleren måtte konstatere at partene etter fire ukers streik fortsatt stod svært langt fra hverandre. Begge parter meddelte at de ikke fant grunnlag for å bevege sine posisjoner for å kunne finne frem til mulige mellomløsninger. Det var således ikke grunnlag for å anta at ytterligere mekling for tiden ville kunne lede til en minnelig løsning.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-056Mteboketterstreik.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått: 11.10.2016
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 11.10.2016

(Opprettet: 15.06.2016)
(Sist oppdatert: 11.10.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster