Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønnsvekst

Årslønnsvekst for en gruppe av arbeidstakere angir endringen i gjennomsnittlig årslønn fra et år til det neste.

Årslønnsveksten for en gruppe kan, i tillegg til lønnsutviklingen... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-073

År: 2016
Saknr: 073

Administrative opplysninger


Arkivkode: 311
Arbeidstakerorganisasjon: Industri Energi
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Norsk Olje og Gass
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: NHO
Sak: Oljeserviceavtalen
Mekler: Mats Wilhelm Ruland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 15.07.2016
Plassoppsigelse utløp: 22. juli 2016.
Forbud nedlagt/sendt: 18. juli 2016.
Plassoppsigelse antall: Ca. 3300 medlemmer
Plassfratredelse mottatt: 14. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 20. september 2016 kl. 24.00.
Plassfratredelse antall: 335 medlemmer
Mekling berammet: 20. september 2016.
Krav om avsluttet mekling: 14. september 2016
Meklingsfrist: 21.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 21.09.2016 kl. 03:20
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt


Streik iverksatt: 21.09.2016
Streik antall: 335 medlemmer
Streik opptrapping:
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt:
Mekling avsluttet:
Resultat:
Forhandling avsluttet: 11.10.2016
Forhandlingsresultat: Partene nådde fram til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist 12. november 2016.
Forhandlingsprotokoll: 2016-073Mtebokogforhandlingslsning.pdf
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 11.10.2016

(Opprettet: 12.08.2016)
(Sist oppdatert: 11.10.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster