Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Interessetvist

En interessetvist i arbeidslivet er uenighet om lønns- og arbeidsvilkår.
Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-074

År: 2016
Saknr: 074

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Område 7 NSB
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 06.09.2016
Plassoppsigelse utløp: 29. september 2016
Forbud nedlagt/sendt: 8. september
Plassoppsigelse antall: 1313 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 22. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 29. september 2016 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 71 medlemmer.
Mekling berammet: 28. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 22. september 2016
Meklingsfrist: 29.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.09.2016 kl. 02:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes å bli anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-074Mtebok.pdf
Avstemmingsresultat: Godkjent 11. november 2016

Konflikt


Streik iverksatt: 29.09.2016
Streik antall: 71 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 4. oktober 2016 kl. 24.00: 5 medlemmer. Fra 8. oktober 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 42 medlemmer. Fra 26. oktober 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 6 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 27.10.2016
Mekling avsluttet: 27.10.2016 kl. 22:15
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes å bli anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-074Mteboketterstreik.pdf
Vedlegg 1: Pdf-dokument Mtebok30.10.2016.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 30.10.2016

(Opprettet: 14.09.2016)
(Sist oppdatert: 11.11.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster