Hopp til hovedinnhold
Norges riksvåpen

Riksmekleren

Nettstedskart
Søk  
 

Ord og uttrykk  
Årslønn

Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er et normalt antall arbeidsdager i... Les mer


Tidligere nyheter  

Logg inn

2016-074

År: 2016
Saknr: 074

Administrative opplysninger


Arkivkode: 322
Arbeidstakerorganisasjon: LO Stat
Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO
Arbeidsgiverorganisasjon: Spekter
Arbeidsgiverhovedorganisasjon: Spekter
Sak: Område 7 NSB
Mekler: Dag Stousland
Sted: Riksmeklerens lokaler, Grensen 3, Oslo.
Hjemmel for meklingen: Arbeidstvistloven

Mekling


Plassoppsigelse mottatt: 06.09.2016
Plassoppsigelse utløp: 29. september 2016
Forbud nedlagt/sendt: 8. september
Plassoppsigelse antall: 1313 medlemmer.
Plassfratredelse mottatt: 22. september 2016
Plassfratredelse iverksettelse: 29. september 2016 ved arbeidstidens begynnelse
Plassfratredelse antall: 71 medlemmer.
Mekling berammet: 28. september 2016
Krav om avsluttet mekling: 22. september 2016
Meklingsfrist: 29.09.2016 kl. 00:00
Mekling avsluttet: 29.09.2016 kl. 02:30
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes å bli anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-074Mtebok.pdf
Avstemmingsresultat: Godkjent 11. november 2016

Konflikt


Streik iverksatt: 29.09.2016
Streik antall: 71 medlemmer.
Streik opptrapping: Fra 4. oktober 2016 kl. 24.00: 5 medlemmer. Fra 8. oktober 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 42 medlemmer. Fra 26. oktober 2016 ved arbeidstidens begynnelse: 6 medlemmer.
Lockout iverksatt:
Lockout antall:
Lockout opptrapping:
Mekling gjenopptatt: 27.10.2016
Mekling avsluttet: 27.10.2016 kl. 22:15
Resultat: Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes å bli anbefalt.
Riksmeklerens møtebok: Pdf-dokument 2016-074Mteboketterstreik.pdf
Vedlegg 1: Pdf-dokument Mtebok30.10.2016.pdf
Forhandling avsluttet:
Forhandlingsresultat:
Lønnsnemnd foreslått:
Rikslønnsnemdas kjennelse:
Konflikt avsluttet: Ja 30.10.2016

(Opprettet: 14.09.2016)
(Sist oppdatert: 11.11.2016)

Utskriftsvennlig side |

Kontaktinformasjon   
Riksmekleren
Grensen 3
0159 Oslo
Tlf. 22 97 99 99
Faks 22 97 99 98
post@riksmekleren.no

Riksmekleren  
Institusjonens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av riksmekleren.

Pågående meklinger  

Pågående konflikter  

Kommende meklinger  

Riksmekleren - Grensen 3 - 0159 Oslo - Tlf. 22 97 99 99 - Faks 22 97 99 98 - post@riksmekleren.no
Feil meldes til webmaster